Inkomst påverkar risken att dö efter hjärtoperation

SJUKVÅRD / 2015-10-20
 

En ny studie från Karolinska institutet visar att det finns en samband mellan en patients inkomst före en hjärtoperation och överlevnadschanser efter det kirurgiska ingreppet. 

 

Det är känt sedan tidigare att risken att insjukna i hjärt- och kärlsjukdomar till viss del är kopplad till inkomst. Den här studien visar dessutom ett samband mellan inkomst åren före hjärtoperationen med patientens överlevnadschanser efter en operation. 

 

I studien delades 100 000 patienter in i fem grupper. Man såg att patienter i gruppen med högst inkomst löpte 30 procent mindre risk att dö jämfört med patienter i gruppen med lägst inkomst. 

 

– Den gruppen med lägst inkomst åren före hjärtoperationen har en ökad risk för att dö efter hjärtoperationen jämfört med grupperna med högre inkomst, säger Magnus Dalén, ST-läkare och doktorand vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi vid Karolinska institutet. 

 

Exakt vilka faktorer som styr risken att insjukna igen, exempelvis rökning, är svåra att undersöka.  

 

Däremot skulle man kunna studera i vilken utsträckning patienter hämtar ut läkemedel i de olika inkomstgrupperna, menar Magnus Dalén som är en av studiens författare. 

 

– Vi planerar att titta på om grupper med lägre inkomst också får en sämre behandling, eller om de har en sämre läkemedelsbehandling efter hjärtoperationer jämfört med högre inkomstgrupper, säger han. 

 

Joep Perk, senior professor i hälsovetenskap vid Linnéuniversitetet menar att resultatet är något man kunde misstänka på förhand, och ytterligare en fingervisning om att vården måste bli bättre på att följa upp och hjälpa människor att förbättra levnadsvanor. 

 

Det kan handla om att utveckla metoder så att vårdpersonal effektivare kan hjälpa patienter efter en operation, men också genom att vara tydliga med att patienterna själva också har ett ansvar, när det till exempel handlar om att sluta röka eller att motionera mer. 

 

– Vi måste ge patienter tydlig information att man måste ta ansvar för sin egen hälsa. Patienterna måste ta en stor del av jobbet själva. 

 

Referens: Magnus Dalén et al. Household Disposable Income and Long-Term Survival After Cardiac Surgery. DOI: 10.1016/j.jacc.2015.08.036.

Till artikeln