Gene variants associated with body shape increase risk of heart disease, type 2 diabetes

DIABETES / DIREKT FRÅN NÄTET / 2017-02-15
 

A study has found that a pattern of gene variants associated with a body type, in which weight is deposited around the abdomen, rather than in the hips and thighs, increases the risk for type 2 diabetes and coronary heart disease, as well as the incidence of several cardiovascular risk factors.

Till artikeln

Diabetesdödligheten lägre - och effektivare behandlingar på väg

DIABETES / NYHETER / 2015-11-02
 

[GU] Dödligheten i typ 2-diabetes i Sverige är betydligt lägre än vad man trott. Samtidigt har en ny kombination av läkemedel visat goda resultat för att sänka blodsockernivån, minska vikten och sänka insulindoserna vid svårbehandlad typ 2-diabetes. Det framkommer i två nya studier.

Läs mer

Ny mekanism bakom insulinresistens i typ 2-diabetes

DIABETES / NYHETER / 2015-09-21
 

[KI] Okänslighet för insulin leder till typ 2-diabetes genom påverkan på många celler och organ i vår kropp. Nu har forskare hittat en mekanism som förklarar hur insulinproducerande celler samtidigt kan vara både känsliga och okänsliga för insulin. Upptäckten kan på sikt leda till nya behandlingsmetoder för typ 2-diabetes.

Läs mer

Non-invasive device could end daily finger pricking for people with diabetes

DIABETES / DIREKT FRÅN NÄTET / 2015-07-15
 

A new laser sensor that monitors blood glucose levels without penetrating the skin could transform the lives of millions of people living with diabetes.

Till artikeln

Ny kunskap om hur typ 2-diabetes utvecklas

DIABETES / NYHETER / 2015-05-21
 

[KI] Ett internationellt forskarlag kan presentera ny kunskap om vad som händer när typ 2 diabetes utvecklas. Genom att studera insulinproducerande betaceller hos möss i realtid har de kunnat ringa in en viktig del i förloppet som leder till betacellernas död.

Läs mer

New study helps explain links between sleep loss and diabetes

DIABETES / DIREKT FRÅN NÄTET / 2015-02-19
 

Lack of sleep can elevate levels of free fatty acids in the blood, accompanied by temporary pre-diabetic conditions in healthy young men. The finding adds to the evidence that insufficient sleep may disrupt fat metabolism and decrease insulin's effects. Getting enough sleep could help counteract the current epidemics of diabetes and obesity.

Till artikeln

Om hur frisättningen av insulin hämmas vid typ 2-diabetes

DIABETES / NYHETER / 2014-10-08
 

[UU] Nya forskningsresultat om hur fettsyran palmitinsyra hämmar insulinfrisättning skapar förutsättningar för utvecklingen av nya och bättre diabetesläkemedel.

Läs mer

Ett protein som påverkar diabetesutveckling hos möss är funnet

DIABETES / NYHETER / 2014-08-21
 

[GU] Proteinet STK25 medverkar i kroppens cellutveckling. Forskare har nu upptäckt att proteinet även påverkar ämnesomsättningen, och kan visa att ökade nivåer av proteinet påskyndar diabetesutvecklingen hos möss.

Läs mer

Fetmaoperation ger diabetiker normala sockervärden

DIABETES / NYHETER / 2014-06-12
 

[GU] Sju av tio personer med typ 2-diabetes som opereras med fetmakirurgi blir av med sina diabetiska sockervärden inom två år. Fortfarande 15 år efter operationen har en tredjedel icke-diabetiska sockervärden enligt ny forskning.

Läs mer

Epigenetiska förändringar i arvsmassan kan förklara typ 2 diabetes

DIABETES / NYHETER / 2014-03-10
 

[LU] Människor med typ 2 diabetes har epigenetiska förändringar i arvsmassan som friska personer inte har. Det visar en ny stor kartläggning. Forskarna fann dessutom ett stort antal gener som till följd av dessa epigenetiska förändringar bidrar till försämrad insulinproduktion.

Läs mer

Ultrasound, nanoparticles may help diabetics avoid the needle

DIABETES / DIREKT FRÅN NÄTET / 2013-11-21
 

A new nanotechnology-based technique for regulating blood sugar in diabetics may give patients the ability to release insulin painlessly using a small ultrasound device, allowing them to go days between injections -- rather than using needles to give themselves multiple insulin injections each day.

Till artikeln

Förändrad tarmflora kan förutsäga diabetes

DIABETES / NYHETER / 2013-05-30
 

[GU] Tarmens bakterier påverkar oss på fler sätt än tidigare känt. I ny en studie visar forskare att patienter med typ 2-diabetes har en förändrad bakterieflora i tarmen. Studien har lett fram till en ny modell för att säkrare identifiera patienter med ökad diabetesrisk.

Läs mer

Diabetes hormone discovery may one day eliminate need for insulin injections

DIABETES / DIREKT FRÅN NÄTET / 2013-04-25
 

Findings could one day mean instead of taking insulin injections three times a day, diabetics might take hormone once a week or once a month, or even longer

Till artikeln

Visar diabetes med ny teknik

DIABETES / NYHETER / 2013-01-17
 

[UMU] En ny avbildningsmetod för att bland annat vidareutveckla studier av de insulinproducerande cellerna vid diabetes presenteras av en grupp forskare i form av en film.

Läs mer

Enzym förklarar kärlkramp hos diabetiker

DIABETES / NYHETER / 2012-11-27
 

[KI] Forskare visar i en ny studie att ett enzym kallat arginas kan spela en nyckelroll för uppkomsten av hjärtkärlsjukdom hos personer som redan har diabetes typ 2. Arginas motverkar enligt forskarna bildningen av skyddande kväveoxid i blodkärlen – och behandling som hämmar detta enzym visade sig minska risken för kärlkramp hos diabetespatienterna.

Läs mer

Genombrott för nytt sätt att behandla diabetes

DIABETES / NYHETER / 2012-09-27
 

Forskare vid Karolinska Institutet har upptäckt ett helt nytt sätt att behandla typ 2-diabetes. Metoden går ut att blockera signaleringen av proteinet VEGF-B, vilket förhindrar att fett lagras på ”fel” platser i kroppen så som muskler och hjärta. I stället transporteras fettet till mindre skadliga platser – och som en följd klarar cellerna åter av att reagera på insulin. I försök på möss och råttor har forskarna nu lyckats bota eller förhindra uppkomst av typ 2-diabetes.

Läs mer

Walkable neighborhoods tied to lower diabetes risk

DIABETES / DIREKT FRÅN NÄTET / 2012-09-25
 

[Reuters Health] People living in communities that lend themselves to walking had a significantly lower risk of developing diabetes than those living in the least walkable neighborhoods in a large new study.

Till artikeln

Weight trainers have lower diabetes risk

DIABETES / DIREKT FRÅN NÄTET / 2012-08-06
 

Weight training, not just cardio workouts, are linked to a lower risk of developing diabetes, according to a new study.

Till artikeln

Diabetes drug may help fight cancer, but no proof yet

DIABETES / DIREKT FRÅN NÄTET / 2012-06-14
 

[Reuters] A cheap and relatively safe diabetes drug, metformin, might have cancer-fighting properties, according to an international study - but findings fall short of proving it actually can stave off cancer.

Till artikeln

Two drugs better than one to treat youth with type 2 diabetes, study suggests

DIABETES / DIREKT FRÅN NÄTET / 2012-04-29
 

A combination of two diabetes drugs, metformin and rosiglitazone, was more effective in treating youth with recent-onset type 2 diabetes than metformin alone, a new study has found. Adding an intensive lifestyle intervention to metformin provided no more benefit than metformin therapy alone.

Till artikeln

Magsårsbakterie kan ge diabetes

DIABETES / NYHETER / 2012-03-14
 

Två nya studier tyder på att magsårsbakterien Helicobacter pylori kan fördubbla risken för åldersdiabetes hos överviktiga.

Läs mer

Researchers identify optimal threshold for HbA1c test for prediabetes

DIABETES / DIREKT FRÅN NÄTET / 2012-03-13
 

Setting a specific HbA1c cutoff threshold for prediabetes, which could be used to determine eligibility for interventions to prevent progression to more serious type 2 diabetes, has generated much debate. A new study demonstrates that lowering the cutoff increases the health benefits of preventive interventions, although at higher cost.

Till artikeln

Body clock receptor linked to diabetes in new genetic study

DIABETES / DIREKT FRÅN NÄTET / 2012-01-29
 

Scientists have found new evidence for a link between the body clock hormone melatonin and type 2 diabetes. The study found that people who carry rare genetic mutations in the receptor for melatonin have a much higher risk of type 2 diabetes.

Till artikeln

Early research shows dietary supplement may lower risk of developing type 2 diabetes

DIABETES / DIREKT FRÅN NÄTET / 2011-09-23
 

In an early preclinical study in mice, researchers demonstrated that a dietary supplement may help inhibit development of insulin resistance and glucose intolerance, conditions involved in development of Type 2 diabetes and metabolic syndrome.

Till artikeln

Simple blood test at optician's office could help to diagnose diabetes

DIABETES / DIREKT FRÅN NÄTET / 2011-08-31
 

A simple finger prick test during routine eye examinations at high street opticians could help to identify millions of people with previously undiagnosed type 2 diabetes, according to new research.

Till artikeln

Could a bacteria-killing protein lead to a new treatment for diabetes?

DIABETES / DIREKT FRÅN NÄTET / 2016-02-24
 

Why would a bacteria-killing protein be present in an area of the body that is not normally exposed to bacteria, like the pancreas? Researchers puzzled over this question for some time, until they eventually discovered that the protein in question was doing something entirely unexpected -- it was actually helping the pancreas regenerate and produce insulin. This ground-breaking discovery could lead to new treatments for diabetes.

Till artikeln

Kraftigt minskad dödlighet för diabetiker efter fetmakirurgi

DIABETES / NYHETER / 2015-09-30
 

[GU] Magsäcksoperationer är inte bara en effektiv behandling vid fetma. För patienter med fetma och typ 2-diabetes mer än halveras risken för hjärtsjukdom och dödlighet efter en gastric bypass, visar en ny studie.

Läs mer

Forskningsstudie visar lovande resultat för ny behandling av typ 1-diabetes

DIABETES / NYHETER / 2015-08-02
 

[UU] Forskare har hittat en metod som verkar kunna motverka typ 1-diabetes hos möss.

Läs mer

Insulinpump nära halverar risken att dö i hjärtkärlsjukdom

DIABETES / NYHETER / 2015-06-30
 

[GU] Personer med typ 1-diabetes som använder en insulinpump har en nästan halverad risk att dö i hjärtkärlsjukdom i förhållande till personer som tar insulin med sprutor.

Läs mer

Allt färre drabbas av typ 2-diabetes

DIABETES / NYHETER / 2015-02-27
 

[UMU] Allt färre svenskar insjuknar med typ 2-diabetes, och de som har sjukdomen lever allt längre enligt ny forskning.

Läs mer

Unga kärl restaurerar åldrade insulinproducerande betaceller

DIABETES / NYHETER / 2014-11-18
 

[KI] En ny studie visar att unga kapillärblodkärl föryngrar åldrade pankreasöar i bukspottskörteln. Upptäckten utmanar den rådande uppfattningen om orsakerna bakom försämrad blodsockerreglering med åldern, ett tillstånd som ofta utvecklas till diabetes typ 2.

Läs mer

Mekanism bakom åldersberoende diabetes upptäckt

DIABETES / NYHETER / 2014-09-19
 

[KI] Åldrande i insulinproducerande celler är kopplat till en tilltagande minskning i signalöverföring och insulinutsöndring, enligt en studie. Fyndet visar en ny molekylär mekanism bakom åldersrelaterad försämring i insulinproducerande celler och diabetes.

Läs mer

Researchers invent nanotech microchip to diagnose type-1 diabetes

DIABETES / DIREKT FRÅN NÄTET / 2014-07-14
 

An inexpensive, portable, microchip-based test for diagnosing type-1 diabetes could improve patient care worldwide and help researchers better understand the disease, according to the device's inventors.

Till artikeln

En länk mellan cystisk fibros och diabetes förklarad

DIABETES / NYHETER / 2014-06-05
 

[LU] Många personer med cystisk fibros insjuknar vid ung ålder i diabetes. Varför har hittills till stora delar varit okänt men nu har forskare kartlagt en molekylär mekanism som bidrar till den förhöjda diabetesrisken.

Läs mer

Protective mutations for type 2 diabetes pinpointed

DIABETES / DIREKT FRÅN NÄTET / 2014-03-02
 

Mutations in a gene that can reduce the risk of developing type 2 diabetes, even in people who have risk factors such as obesity and old age, has been found by an international team of researchers. The results focus the search for developing novel therapeutic strategies for type 2 diabetes; if a drug can be developed that mimics the protective effect of these mutations, it could open up new ways of preventing this devastating disease.

Till artikeln

Exercise benefits patients with type 2 diabetes

DIABETES / DIREKT FRÅN NÄTET / 2013-06-25
 

Moderate-intensity exercise reduces fat stored around the heart, in the liver and in the abdomen of people with type 2 diabetes mellitus, even in the absence of any changes in diet, according to a new study.

Till artikeln

Nya rön om insulinets frisättning kan ge bättre diabetesmediciner

DIABETES / NYHETER / 2013-04-29
 

[UU] Forskare presenterar nya rön om mekanismerna bakom bukspottskörtelns insulinfrisättning. Resultaten kan underlätta utvecklingen av nya läkemedel som förstärker insulinsekretionen hos diabetespatienter.

Läs mer

Nya spår i sökandet efter ärftligheten vid typ 2 diabetes

DIABETES / NYHETER / 2013-03-12
 

[LU] Typ 2 diabetes har starka ärftliga inslag och de gener vi har fötts med kan vi inte förändra. Ny forskning visar att vi däremot kan modifiera genernas funktion genom de epigenetiska förändringar som sker under livets gång. Epigenetiska förändringar brukar beskrivas som en länk mellan arv och miljö och inträffar till följd av exempelvis åldrande, kemikalier, läkemedel, kost, motion och droger.

Läs mer

Diabetes may be linked to hearing loss

DIABETES / DIREKT FRÅN NÄTET / 2012-12-03
 

Diabetes has already been tied to an increased risk of kidney and cardiovascular troubles, nerve damage and vision loss, and now a study finds diabetics to be more than twice as likely as those without the disease to have hearing impairment.

Till artikeln

Vitamin D deficiency linked to type 1 diabetes

DIABETES / DIREKT FRÅN NÄTET / 2012-11-15
 

A study has found a correlation between vitamin D3 serum levels and subsequent incidence of Type 1 diabetes. The six-year study of blood levels of nearly 2,000 individuals suggests a preventive role for vitamin D3 in this disease.

Till artikeln

Tarmbakterier kan skvallra om diabetesrisk

DIABETES / NYHETER / 2012-09-27
 

[SR] De bakterier vi människor i tarmarna kan ge ledtrådar till vår risk att utveckla diabetes. En internationell forskargrupp har kartlagt generna hos de bakterier lever i tarmarna hos patienter med och utan diabetes typ 2, och sett att vissa arter är vanligare hos personer med sjukdomen.

Läs mer

Single gene cause of insulin sensitivity may offer insight for treating diabetes

DIABETES / DIREKT FRÅN NÄTET / 2012-09-13
 

[University of Oxford] The first single gene cause of increased sensitivity to the hormone insulin has been discovered. The opposite condition – insulin resistance – is a common feature of type 2 diabetes, so finding this cause of insulin sensitivity could offer new opportunities for pursuing novel treatments for diabetes.

Till artikeln

Identifying Biomarkers of Subclinical Diabetes

DIABETES / DIREKT FRÅN NÄTET / 2012-07-23
 

The epidemic of type 2 diabetes and the ever-increasing economic burden on society is a constant reminder of the continuing need for better therapeutic approaches to delay and/or prevent the onset of overt diabetes. Few studies have been successful in identifying a marker of ß-cell failure.

Till artikeln

Skräddarsydd träning för kvinnor i riskzonen för diabetes

DIABETES / NYHETER / 2012-06-04
 

Ett nytt forskningsprojekt drar igång för att undersöka hur kvinnor med ärftlig risk för typ 2 diabetes svarar på olika sorters träning.

Läs mer

Sugar production switch in liver may offer target for new diabetes therapies

DIABETES / DIREKT FRÅN NÄTET / 2012-04-08
 

A newly discovered molecular switch controls liver glucose production and may represent a new avenue for treating insulin-resistant type II diabetes.

Till artikeln

Study suggests link between H. pylori bacteria and adult Type 2 diabetes

DIABETES / DIREKT FRÅN NÄTET / 2012-03-14
 

Recent studies show that the presence of H. pylori bacteria is associated with elevated levels of glycosylated hemoglobin, an important biomarker for blood glucose levels and diabetes.

Till artikeln

Diabetes may start in the intestines, research suggests

DIABETES / DIREKT FRÅN NÄTET / 2012-02-15
 

Scientists have made a surprising discovery about the origin of diabetes. Their research suggests that problems controlling blood sugar — the hallmark of diabetes — may begin in the intestines. The new study, in mice, may upend long-held theories about the causes of the disease.

Till artikeln

Rotating night shift work linked to increased risk of Type 2 diabetes in women, study finds

DIABETES / DIREKT FRÅN NÄTET / 2011-12-07
 

Women who work a rotating (irregular) schedule that includes three or more night shifts per month, in addition to day and evening working hours in that month, may have an increased risk of developing Type 2 diabetes when compared with women who only worked days or evenings, according to a new study.

Till artikeln

Yoga shows some benefit for diabetes

DIABETES / DIREKT FRÅN NÄTET / 2011-09-02
 

NEW YORK (Reuters Health) - Gentle yoga classes may help people with type 2 diabetes take off a small amount of weight and steady their blood sugar control, a small study suggests.

Till artikeln

Fet kost kan ge diabetes

DIABETES / NYHETER / 2011-08-16
 

Fet mat kan öka risken att drabbas av diabetes. För mycket fett i blodet kan hindra kroppen från att producera rätt mängd insulin, det kan amerikanska forskare visa efter en studie på möss och människor. De hoppas att upptäckten ska leda till nya läkemedel.

Läs mer