64% av våra användare hade ganska eller mycket bra koncentrationsförmåga igår.
68% av våra användare sov ganska eller mycket bra igår natt.
45% av våra användare hade ganska eller mycket hög energinivå igår.

Nio av tio patienter med högt blodtryck får otillräcklig behandling

SJUKVÅRD / NYHETER / 2021-08-19
 

[GU] En nyligen publicerad avhandling visar att nio av tio patienter med högt blodtryck får otillräcklig behandling, och har därmed ökad risk för hjärt-kärlsjukdom och förtida död.

Läs mer

Nya rön om hur ketamin verkar mot depression

LÄKEMEDEL / NYHETER / 2021-08-19
 

[KI] Upptäckten att narkosmedlet ketamin kan vara till hjälp för personer med svår depression har väckt förhoppningar om att hitta nya behandlingsmöjligheter för sjukdomen.

Läs mer

Vill du läsa mer om den senaste forskningen kring idrott och motion?

FRISKVÅRD / NYHETER / 2021-06-22
 

[KI] Ta del av den senaste forskningen kring idrott och motion.

Läs mer

Så skapar du en hjärnvänlig arbetsmiljö

FRISKVÅRD / NYHETER / 2021-05-20
 

Kognitiv ergonomi handlar om hur vi tar in och tolkar information på jobbet i samspel med andra, med omgivningen och med tekniken, till exempel datorer eller andra system. Ta del av Prevents nya jobbsnackisar.

Läs mer

Om härskartekniker får frodas tystnar till slut alla

MILJÖ / NYHETER / 2021-05-12
 

Att medvetet glömma att kalla en medarbetare till ett möte är en form av härskarteknik. Likaså att gäspa eller skrapa med stolen när kollegan pratar. I en ny bok renodlas begreppen som kom redan på 70-talet.

Läs mer

Studie på fem miljoner svenskar kartlägger koppling mellan blodgrupp och sjukdomar

VETENSKAP / NYHETER / 2021-04-27
 

[KI] Forskare har hittat kopplingar mellan olika blodgrupper och flertalet olika sjukdomar. Ett av fynden är att blodgrupp B verkar ha en skyddande effekt mot njursten. Analysen bekräftar också tidigare kopplingar mellan vissa blodgrupper och ökad risk för blodpropp, blödningsrubbningar eller högt blodtryck under graviditeten.

Läs mer

AI-metod kan upptäcka förstadier till livmoderhalscancer

SJUKVÅRD / NYHETER / 2021-03-24
 

[KI] Med hjälp av artificiell intelligens (AI) och digitala screeningsverktyg vill forskare hitta förstadier till livmoderhalscancer tidigare hos kvinnor i resursbegränsade miljöer. Nu visar en studie att cellprovsanalyser utförda av AI via mobila mikroskop var jämförbara med analyser gjorda av patologer.

Läs mer

Ämne i kroppen ger mer fett men mindre diabetes

VETENSKAP / NYHETER / 2021-02-09
 

[UMU] En särskild grupp proteiner i kroppen spelar en nyckelroll vid omvandling till fettceller och inlagring av fett. Det visas i en ny studie. En variant av detta protein är hos människor kopplat till mer fett på kroppen men paradoxalt nog också till mindre förekomst av typ 2-diabetes.

Läs mer

Så fattar du rätt beslut även under stress

STRESS / NYHETER / 2021-01-14
 

I bästa fall gör stress att vi fokuserar och presterar bättre, men den kan också vara skadlig och bidra till att vi fattar sämre beslut. Stressforskaren och HealthWatch-grundaren Dan Hasson visar hur vi kan hantera stressen och fatta effektiva beslut även under press.

Läs mer

Antibiotikaresistensens ursprung kartlagd

VETENSKAP / NYHETER / 2021-01-11
 

[GU] Genom att jämföra tusentals bakteriers arvsmassa har forskare kunnat kartlägga varifrån antibiotikaresistensgener kommer. För nästan alla gener där man kunde identifiera ett ursprung började genen att spridas från sjukdomsframkallande bakterier.

Läs mer

Dagens äldre sover bättre - löper mindre risk för demenssjukdomar

SÖMN / NYHETER / 2020-12-11
 

[GU] Dagens 70-åringar sover bättre än 70-åringar för trettio år sedan och kan därför löpa mindre risk att drabbas av demenssjukdomar, visar en ny avhandling.

Läs mer

Framsteg i kampen mot inflammatoriska hudsjukdomar

VETENSKAP / NYHETER / 2020-10-29
 

[KI] Både eksem och psoriasis är inflammatoriska hudsjukdomar som drabbar många individer. Nu har forskare gjort framsteg med att kartlägga nya kandidatgener för dessa ärftliga hudsjukdomar. Detta kan på sikt öppna för nya sätt att behandla sjukdomarna.

Läs mer

Risk för hjärtinfarkt kan upptäckas av tandläkare

SJUKVÅRD / NYHETER / 2020-10-12
 

[UMU] Förkalkning i halspulsådern är ett tecken på ökad risk för hjärtinfarkt som kan upptäckas av tandläkare vid röntgen av käken. Med bara en kort utbildning i att tolka röntgenbilder, kan allmäntandläkare lära sig att känna igen dessa förkalkningar.

Läs mer

Lite lekfullhet kan få oss att må bättre

FRISKVÅRD / NYHETER / 2020-09-04
 

En ny studie visar att lekfullhet kan övas fram och att lite mer lekfullhet i vardagen kan öka vårt välbefinnande.

Läs mer

Därför luktar det sommar

VETENSKAP / DIREKT FRÅN NÄTET / 2020-07-03
 

Mustig jord, uppfriskande sommarregn och multnande löv – olika årstider bjuder på olika dofter. Mest luktar sommaren, till och med åskväder har sin specifika doft. Men varför luktar det?

Till artikeln

Så orkar du – om din semester blir uppskjuten

DIREKT FRÅN NÄTET / 2020-06-05

Kan man klara nästan ett år utan ledighet? Flera yrkesgrupper inom bl a vården riskerar att få sin semester uppskjuten på grund av coronapandemin. HealthWatchs grundare Dan Hasson, stress- och arbetsmiljöforskare, ger råd.

Till artikeln

Vad är stress?

STRESS / DIREKT FRÅN NÄTET / 2020-05-15
 

I senaste avsnittet av podden Vad sa du sa du? pratar HealthWatchs grundare om vad stress är och hur komplext det är genom att vi upplever det på olika sätt.

Till artikeln

Så sover du bättre under coronapandemin

SÖMN / DIREKT FRÅN NÄTET / 2020-05-08
 

[KI] Utbrottet av det nya coronaviruset skapar mycket oro vilket i sin tur riskerar påverka sömnen negativt. Samtidigt är det viktigt för både den psykiska och fysiska hälsan att sova bra. Två psykologer vid Karolinska Institutet har nu samlat evidensbaserade tips för god sömn i pandemins tidevarv.

Till artikeln

AI nytt redskap för hjärtdiagnoser

SJUKVÅRD / DIREKT FRÅN NÄTET / 2020-05-06
 

[UU] Artificiell intelligens (AI) kan bli ett hjälpmedel inom sjukvården för att tolka EKG och upptäcka sjukdomar som påverkar hjärtat. Forskare vid Uppsala universitet har tillsammans med hjärtspecialister i Brasilien tagit fram en AI som automatiskt diagnostiserar hjärtflimmer och fem andra av de vanligaste EKG-avvikelserna lika bra som hjärtläkare.

Till artikeln

Därför ger natur och utemotion avkoppling i kristider

FRISKVÅRD / DIREKT FRÅN NÄTET / 2020-04-21
 

Social distansering och karantän har blivit vardag under coronakrisen. Oro och isolering i hemmet kan få många att må dåligt och kanske kan naturupplevelser och utomhus-motion vara ventilerna som håller välbefinnandet uppe? SLU-forskare svarar.

Till artikeln

Stresshantering under Coronatider

STRESS / DIREKT FRÅN NÄTET / 2020-04-14
 

I senaste avsnittet av Framgångspodden pratar HealthWatchs grundare om att hantera stressen många av oss har under rådande omständigheter. I poddavsnittet samtalar Dan Hasson och Alexander Pärleros även om stress generellt och om hur det påverkar oss, både psykiskt och fysiskt i kroppen, och hur man ska arbeta med effektiv stresshantering.

Till artikeln

Självtest vid misstanke om covid-19

SJUKVÅRD / DIREKT FRÅN NÄTET / 2020-03-20
 

Här kan du göra en självskattning för att se om du kan egenvårda dig eller behöver kontakta vården.

Till artikeln

KBT för utmattningssyndrom ger effektiv symtomlindring

PSYKIATRI / DIREKT FRÅN NÄTET / 2020-02-18
 

[KI] En ny doktorsavhandling visar att stressrelaterad psykisk ohälsa som utmattningssyndrom eller anpassningsstörning kan behandlas effektivt med kognitiv beteendeterapi, både förmedlad via internet och i sedvanligt format.

Till artikeln

Sömnproblem kan vara ärftliga

SÖMN / DIREKT FRÅN NÄTET / 2020-02-11
 

En ny stor studie visar att sömnproblem kan vara ärftliga. I studien har man jämfört sömnvanorna mellan föräldrar och deras barn.

Till artikeln

HealthWatchs grundare i podden Health For Wealth

DIREKT FRÅN NÄTET / 2020-02-07

HealthWatchs grundare i podden Health For Fealth om att mäta på rätt sätt och att ställa rätt frågor. Hälsa och välmående är väldigt individuellt. Mätningar är populärt men fallgroparna är många. I värsta fall får vi fel resultat och sätter in fel åtgärder. HealthWatchs grundare reder ut hur vi ska göra istället.

Till artikeln

New findings on how ketamine acts against depression

LÄKEMEDEL / DIREKT FRÅN NÄTET / 2021-08-20
 

[KI] The discovery that the anaesthetic ketamine can help patients with severe depression has raised hopes of finding new treatment options for the disease.

Till artikeln

Bacteria and viruses infect our cells through sugars: Now researchers want to know how they do it

VETENSKAP / DIREKT FRÅN NÄTET / 2021-04-27
 

Most infectious bacteria and viruses bind to sugars on the surface of our cells. Now researchers have created a library of tens of thousands of natural cells containing all the sugars found on the surface of our cells. The library may help us understand the role played by sugars and their receptors in the immune system and the brain, the researchers behind the study explain.

Till artikeln

Electricity could help speed wound healing, new study shows

VETENSKAP / DIREKT FRÅN NÄTET / 2021-03-18
 

Electric stimulation may be able to help blood vessels carry white blood cells and oxygen to wounds, speeding healing, a new study suggests.

Till artikeln

'Where did I park my car?' Brain stimulation improves mental time travel

VETENSKAP / DIREKT FRÅN NÄTET / 2021-02-09
 

In a new study, scientists improved memory of complex, realistic events by applying transcranial magnetic stimulation (TMS) to the brain network responsible for memory. The researchers then had participants watch videos of realistic activities to measure how memory works during everyday tasks. The findings prove it is possible to measure and manipulate realistic types of memory.

Till artikeln

Unravelling the mystery that makes viruses infectious

VETENSKAP / DIREKT FRÅN NÄTET / 2021-01-12
 

Researchers have for the first time identified the way viruses like the poliovirus and the common cold virus 'package up' their genetic code, allowing them to infect cells. The findings open up the possibility that drugs or anti-viral agents can be developed that would stop such infections.

Till artikeln

How the brain remembers right place, right time

VETENSKAP / DIREKT FRÅN NÄTET / 2020-12-11
 

Two new studies shed new light on how the brain encodes time and place into memories. The findings not only add to the body of fundamental research on memory, but could eventually provide the basis for new treatments to combat memory loss from conditions such as traumatic brain injury or Alzheimer's disease.

Till artikeln

Progress in the fight against inflammatory skin diseases

VETENSKAP / DIREKT FRÅN NÄTET / 2020-10-29
 

[KI] Both eczema and psoriasis are inflammatory skin diseases that affect many individuals. Now, researchers have made progress in mapping new candidate genes for these hereditary skin diseases. This may in the long run open up new ways of treating the diseases.

Till artikeln

Nerves that sense touch may play role in autism

VETENSKAP / DIREKT FRÅN NÄTET / 2020-10-14
 

Autism is considered a disorder of the brain. But a new study suggests that the peripheral nervous system, the nerves that control our sense of touch, pain and other sensations, may play a role as well.

Till artikeln

Playfulness can be trained - here's why you should do it

FRISKVÅRD / DIREKT FRÅN NÄTET / 2020-09-01
 

Simple exercises can help to make people more playful and consequently feel more satisfied with their lives. This has been revealed in a new study by psychologists.

Till artikeln

Cognitive behavior therapy tops other psychotherapies in reducing inflammation

SJUKVÅRD / DIREKT FRÅN NÄTET / 2020-06-09
 

A review of randomized clinical trials finds that psychological and behavioral therapies may be effective non-drug treatments for reducing disease-causing inflammation in the body.

Till artikeln

Where stress lives

STRESS / DIREKT FRÅN NÄTET / 2020-05-29
 

Researchers have found a neural home of the feeling of stress people experience, an insight that may help people deal with the debilitating sense of fear and anxiety that stress can evoke.

Till artikeln

Emotional well-being while home gardening similar to other popular activities

FRISKVÅRD / DIREKT FRÅN NÄTET / 2020-05-15
 

Researchers found that gardening at home had a similar effect on emotional well-being (or happiness) as biking, walking or dining out.

Till artikeln

Regular exercise benefits immunity - even in isolation

FRISKVÅRD / DIREKT FRÅN NÄTET / 2020-04-03
 

Keeping up regular, daily exercise at a time when much of the world is going into isolation will play an important role in helping to maintain a healthy immune system.

Till artikeln

Behavioral Science Strategies for Reducing the Spread of Illnesses in Organizations

FRISKVÅRD / DIREKT FRÅN NÄTET / 2020-03-18
 

When workplaces must stay open, and employees cannot work remotely, the Center for Disease Control and Prevention (CDC) recommends that all employers consider several preventative and reactive strategies for decreasing the spread of COVID-19 and other illnesses in the workplace.

Till artikeln

Origins of immune system mapped, opening doors for new cancer immunotherapies

SJUKVÅRD / DIREKT FRÅN NÄTET / 2020-02-26
 

A first cell atlas of the human thymus gland could lead to new immune therapies to treat cancer and autoimmune diseases. Researchers mapped thymus tissue through the human lifespan to understand how it develops and makes vital immune cells called T cells.

Till artikeln

CBT can effectively reduce symptoms of chronic stress

PSYKIATRI / DIREKT FRÅN NÄTET / 2020-02-18
 

[KI] Stress-related conditions such as adjustment disorder and clinical burnout can be effectively treated with a cognitive behavioural programme, both when delivered as a face-to-face treatment and when delivered via the internet, according to a new doctoral thesis.

Till artikeln

Reconnecting with nature key for the health of people and the planet

FRISKVÅRD / DIREKT FRÅN NÄTET / 2020-02-14
 

Individuals who visit natural spaces weekly, and feel psychologically connected to them, report better physical and mental wellbeing, new research has shown.

Till artikeln

How the human brain solves complex decision-making problems

VETENSKAP / DIREKT FRÅN NÄTET / 2020-01-31
 

A new study on meta reinforcement learning algorithms helps us understand how the human brain learns to adapt to complexity and uncertainty when learning and making decisions.

Till artikeln

Boost optimism

PSYKIATRI / DIREKT FRÅN NÄTET / 2020-01-16
 

An increasing body of research suggests that optimistic people are healthier and happier than those who are pessimistic. But even if you are a negative thinker, you can teach yourself to make happiness a habit.

Till artikeln

Keep exercising: New study finds it’s good for your brain’s gray matter

FRISKVÅRD / DIREKT FRÅN NÄTET / 2020-01-07
 

A study provides new evidence of an association between cardiorespiratory fitness and brain health, particularly in gray matter and total brain volume — regions of the brain involved with cognitive decline and aging.

Till artikeln

Link between inflammation and mental sluggishness

SJUKVÅRD / DIREKT FRÅN NÄTET / 2019-11-18
 

Scientists have uncovered a possible explanation for the mental sluggishness that often accompanies illness.

Till artikeln

Findings of molecular key to body making healthy T cells

SJUKVÅRD / DIREKT FRÅN NÄTET / 2019-10-28
 

In a finding that could help lead to new therapies for immune diseases like multiple sclerosis and IBD, scientists report identifying a gene and family of proteins critical to the formation of mature and fully functioning T cells in the immune system.

Till artikeln

Self-awareness, mindfulness and self-management can impact chronic diseases

SJUKVÅRD / DIREKT FRÅN NÄTET / 2019-09-24
 

A research lab at Mayo Clinic develops interventions for mindfulness, rehabilitation and behavior change for COPD, lung cancer, chronic conditions.

Till artikeln

Sharing kindness to help your health

VETENSKAP / DIREKT FRÅN NÄTET / 2019-09-17
 

There's a science behind the phenomenon called "loving kindness". And research shows that learning and practicing loving kindness can profoundly affect your attitude, outlook and even your health.

Till artikeln

Mindfulness for middle school students

FRISKVÅRD / DIREKT FRÅN NÄTET / 2019-09-03
 

Focusing awareness on the present moment can enhance academic performance and lower stress levels, two new studies suggest.

Till artikeln

Var god öppna en enhet med tillåtelse att godkänna inloggningar och godkänn din inloggning.

Ett tidigare inloggningsförsök blockerar din inloggning. Försök igen senare.
Vänligen logga in på HealthWatch-appen för att kunna godkänna dina inloggningar. Om du inte kan logga in på appen kan du återställa ditt lösenord.
Användarnamnet och/eller lösenordet du angav är felaktigt. Vänligen försök igen eller återställ ditt lösenord.