61% av våra användare hade ganska eller mycket bra stämning på jobbet igår.
66% av våra användare sov ganska eller mycket bra igår natt.
66% av våra användare hade ganska eller mycket bra koncentrationsförmåga igår.

Nytt sätt att stoppa tillväxt av bröstcancerceller

SJUKVÅRD / AKTUELLT / 2018-01-19
 

[KI] Ett internationellt forskarlag har hittat ett nytt sätt att förhindra tillväxt av bröstcancerceller. I studien visar forskarna hur man kan strypa cancercellernas energiproduktion. Forskarna hoppas att upptäckten kan leda till nya sätt att behandla bröstcancer och andra typer av cancer i framtiden.

Läs mer

HealthWatch har uppdaterade Användarvillkor och Integritetspolicy

AKTUELLT / 2017-12-05

Vi värnar mycket om din integritet. Därför har vi nu uppdaterat HealthWatch med nya användarvillkor och integritetspolicy som ytterligare förtydligar ditt skydd.

Läs mer

Antibiotikan som glömdes bort

SJUKVÅRD / AKTUELLT / 2017-11-22
 

[Forskning.se] Bakteriofager är virus som dödar farliga bakterier. De är specialiserade på en bakterietyp och lämnar nyttiga bakterier i fred. Fagterapi skulle till exempel rå på en urinvägsinfektion relativt lätt, menar en av få bakteriofagforskare i Sverige. Men inom EU råder stor skepsis mot metoden.

Läs mer

Positiva förväntningar ger bättre effekt av ångestdämpande läkemedel

LÄKEMEDEL / AKTUELLT / 2017-10-03
 

[UU] Selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) ordineras ofta vid depression och ångest men det har ifrågasatts om effekten överträffar placebo, vilket skapat debatt bland forskare och kliniker. I en ny studie visar forskare att sättet som behandlingen framställs på för patienten kan vara lika viktigt som själva behandlingen.

Läs mer

Ändrad kosthållning kan snabbt påverka tarmbakterierna

NUTRITION / AKTUELLT / 2017-08-28
 

[SR] Vad vi äter påverkar vår tarmflora. Det låter kanske självklart, men tarmbakterierna påverkas mer av vår kost än vad vi hittills trott.

Läs mer

Minskad risk för återinsjuknande efter hjärtinfarkt

SJUKVÅRD / AKTUELLT / 2017-08-27
 

[GU] Att bekämpa kronisk inflammation i kärlväggarna är en effektiv väg att förhindra återinsjuknande efter hjärtinfarkt. Det visar en internationell studie på över 10 000 patienter.

Läs mer

Ny supersnabb metod att bestämma antibiotikaresistens

VETENSKAP / AKTUELLT / 2017-08-08
 

[UU] Forskare har utvecklat en ny metod för att mycket snabbt kunna bestämma huruvida en infektion orsakas av bakterier som är resistenta eller känsliga mot antibiotika.

Läs mer

Ny metod kan bli ett sätt att förutspå hjärtinfarkt

SJUKVÅRD / AKTUELLT / 2017-07-19
 

[SR] Idag finns flera sätt att se när en patient har drabbats av hjärtinfarkt eller åderförkalkning. Men nu har forskare tagit fram en metod för att förutspå risken för att en hjärtinfarkt ska inträffa.

Läs mer

Hjärnan upptäcker sjukdom hos andra kort efter insjuknande

SJUKVÅRD / AKTUELLT / 2017-05-24
 

[KI] Människans hjärna är mycket bättre än vi tidigare trott på att upptäcka och undvika sjukdom. Bara genom synen och luktsinnet kan vi, redan innan sjukdomen bryter ut ordentligt, upptäcka att medmänniskor är smittade. Och inte bara upptäcka – vi agerar också på informationen och undviker sjuka personer. Det visar en ny studie

Läs mer

Så kan vi veta om bebisen har ont

SJUKVÅRD / AKTUELLT / 2017-05-11
 

Nu kan forskare ha tagit ett första steg mot att kunna uppskatta smärta hos spädbarn genom att studera deras hjärnaktivitet.

Läs mer

Blodtest kan visa hur allvarlig hjärnskakningen är

SJUKVÅRD / AKTUELLT / 2017-04-19
 

[GU] Genom att mäta mängden av ett särskilt hjärnprotein i blodet går det att i förväg avgöra hur allvarlig en hjärnskakning är. En ny studie visar att proteinet NF-L kan mätas i blodprov och användas som en prognostisk markör för hjärnskakning, vilket kan få stor betydelse inom både akutsjukvård och idrottsmedicin.

Läs mer

3D-strukturer bäddar för nya läkemedel

LÄKEMEDEL / AKTUELLT / 2017-03-15
 

[GU] Forskare har tagit fram nya kemiska föreningar som på sikt kan leda till nya läkemedel mot cancer, ledgångsreumatism och psoriasis. De har designat och tillverkat ämnen som hämmar celldelning vid exempelvis cancer.

Läs mer

Träning kan ge dig superminne

FRISKVÅRD / AKTUELLT / 2017-03-09
 

[SR] Går det att träna upp sin hjärna till superminnesnivå? Ja, åtminstone en god bit på väg visar forskning.

Läs mer

Motion bästa behandlingen mot utmattning vid cancer

SJUKVÅRD / AKTUELLT / 2017-03-06
 

[SR] Den bästa behandlingen mot så kallad cancerrelaterad trötthet eller fatigue är träning, konstaterar forskare.

Läs mer

Stora förändringar i bakteriefloran vid inflammatoriska tarmsjukdomar

SJUKVÅRD / AKTUELLT / 2017-02-15
 

[ORU] Patienter med svåra tarmsjukdomar har stora förändringar i bakteriefloran. I en ny studie konstaterar forskare att den varierar från att vara hälsosam till att vissa goda bakterier nästan försvinner helt.

Läs mer

Sovande bakterier kan väckas med syre

VETENSKAP / AKTUELLT / 2017-02-08
 

[SR] Bakterier i dvala kan vara ett problem eftersom antibiotika inte biter på dem. För att väcka dem kan syre vara viktigt i en del fall.

Läs mer

Mastcellers självmord bromsar inflammationer

SJUKVÅRD / AKTUELLT / 2017-01-27
 

[UU] Genom att få mastceller att begå självmord, kan man bromsa deras skadliga verkningar. Det skulle kunna hjälpa patienter som lider av inflammatoriska sjukdomar som till exempel allergier och psoriasis. Det visar en ny studie.

Läs mer

Läge att lätta på vikterna på gymmet

TRÄNING / AKTUELLT / 2017-01-09
 

[SR] Du måste inte lyfta särskilt tunga vikter för att få stora muskler. De senaste årens idrottsforskning visar att även lättare vikter kan ge bra effekt.

Läs mer

Resistenta bakterier sopar banan för sina släktingar

VETENSKAP / AKTUELLT / 2016-12-29
 

[SR] Resistenta bakterier kan inte bara utsöndra ämnen som gör antibiotika verkningslös. De kan också påverka andra bakterier där antibiotika normalt skulle fungera.

Läs mer

Parkarbete kan bli hälsokick för kontorsanställda

FRISKVÅRD / AKTUELLT / 2016-11-22
 

[SR] Tröttnat på öppet kontorslandskap och jakten på ett ledigt skrivbord? Nu menar en forskargrupp menar att kontoret kan flyttas ut i det fria för att motverka buller och stillasittande.

Läs mer

Hjälpsam hudbakterie skyddar mot sjukdomar

VETENSKAP / AKTUELLT / 2016-11-11
 

[LU] Att våra bakterier är nyttiga för oss ser vi allt fler exempel på. Enligt forskare gäller detta även huden då de visat att en av människans vanligaste hudbakterier utsöndrar ett protein som skyddar mot de reaktiva syreföreningar som anses bidra till flera hudsjukdomar. Proteinet har lika stark verkan på farliga syreföreningar som till exempel de kända antioxidanterna C- och E-vitamin.

Läs mer

Cancer skulle kunna hittas med blodprov

SJUKVÅRD / AKTUELLT / 2016-10-26
 

[UU] Genom att förstora upp molekyler i blodet 1500 gånger och sedan färga in dem med fluorescerande färg skulle det kunna bli lättare att i blodprov hitta dels tecken på cancer och dels se om medicineringen mot cancern hjälper. Det visar ny forskning.

Läs mer

Vi kan ha maxat vår livslängd

VETENSKAP / AKTUELLT / 2016-10-06
 

[SR] Vi människor på jorden lever allt längre, men nu kanske kurvan håller på att plana ut.

Läs mer

Forskare närmare ett vaccin mot vinterkräksjuka

VETENSKAP / AKTUELLT / 2016-09-19
 

[SR] Forskare har lyckats odla norovirus, som orsakar så kallad vinterkräksjuka, i labb. Det är första gången som någon har lyckats med det och det öppnar för nya möjligheter att hitta vaccin mot kräksjukan, enligt forskare.

Läs mer

Alkoholberoende saknar viktigt enzym

VETENSKAP / AKTUELLT / 2016-09-05
 

[LIU] En forskargrupp har hittat ett enzym som inte produceras i tillräcklig mängd i framlobernas celler hos alkoholberoende människor. Bristen på enzym leder till att impulskontrollen bryts ner.

Läs mer

How cells are able to turn

VETENSKAP / DIREKT FRÅN NÄTET / 2018-01-22
 

Researchers have long wondered how our cells navigate inside the body. Two new studies have now demonstrated that the cells use molecular force from within to steer themselves in a certain direction. This knowledge may be of great significance in the development of new drugs.

Till artikeln

Single blood test screens for eight cancer types

SJUKVÅRD / DIREKT FRÅN NÄTET / 2018-01-18
 

Researchers have developed a single blood test that screens for eight common cancer types and helps identify the location of the cancer.

Till artikeln

Caffeine level in blood may help diagnose people with Parkinson's disease

SJUKVÅRD / DIREKT FRÅN NÄTET / 2018-01-07
 

Testing the level of caffeine in the blood may provide a simple way to aid the diagnosis of Parkinson's disease, according to a new study.

Till artikeln

HealthWatch has updated Terms of use and Privacy policy

DIREKT FRÅN NÄTET / 2017-12-05

Therefore, we have updated HealthWatch with new terms of use and privacy policy to further clarify your protection. If you have an existing account, you will be asked to consent to these new terms before you can continue. We will launch optional functions for two-step verification. If you have any questions, please contact us at info@healthwatch.se.

Till artikeln

Computer analysis fills gaps in antibody blueprint

VETENSKAP / DIREKT FRÅN NÄTET / 2017-11-30
 

Antibodies defend our bodies against intruders. These molecules consist of proteins with attached sugars. However, the blueprint directing the processing of these sugars on the protein was not well understood until now. Scientists have now used computer analysis to complete this blueprint and confirmed their findings in the laboratory.

Till artikeln

Rare benign tumors hold the 'genetic recipe' to combat diabetes

SJUKVÅRD / DIREKT FRÅN NÄTET / 2017-10-03
 

Researchers discover that insulinomas contain novel molecular pathways and reveal the map to regenerate insulin-producing cells.

Till artikeln

Gut bacteria that 'talk' to human cells may lead to new treatments

VETENSKAP / DIREKT FRÅN NÄTET / 2017-08-30
 

Scientists developed a method to genetically engineer gut bacteria to produce molecules that have the potential to treat certain disorders by altering human metabolism.

Till artikeln

Blood test can predict early lung cancer prognosis

SJUKVÅRD / DIREKT FRÅN NÄTET / 2017-08-30
 

Cancer cells obtained from a blood test may be able to predict how early-stage lung cancer patients will fare, a team of researchers has shown.

Till artikeln

Mental health programs in schools: Growing body of evidence supports effectiveness

FRISKVÅRD / DIREKT FRÅN NÄTET / 2017-08-10
 

School-based mental health programs can reach large numbers of children, with increasing evidence of effectiveness in improving mental health and related outcomes, according to a research review/

Till artikeln

New way found to boost immunity in fight cancer and infections

SJUKVÅRD / DIREKT FRÅN NÄTET / 2017-07-19
 

A research team has identified a key new mechanism that regulates the ability of T-cells of the immune system to react against foreign antigens and cancer.

Till artikeln

Healthy diet? That depends on your genes

NUTRITION / DIREKT FRÅN NÄTET / 2017-06-12
 

Shifts in the diets of Europeans after the introduction of farming 10,000 years ago led to genetic adaptations that favored the dietary trends of the time, new research indicates. The study has implications for the growing field of nutritional genomics, called nutrigenomics. Based on one's ancestry, clinicians may one day tailor each person's diet to her or his genome to improve health and prevent disease.

Till artikeln

Trigger for autoimmune disease identified

SJUKVÅRD / DIREKT FRÅN NÄTET / 2017-05-10
 

Researchers have identified a trigger for autoimmune diseases such as lupus, Crohn's disease and multiple sclerosis. The findings help explain why women suffer autoimmune disease more frequently than men, and suggest a therapeutic target to prevent autoimmune disease in humans.

Till artikeln

Twin research reveals which facial features are most controlled by genetics

VETENSKAP / DIREKT FRÅN NÄTET / 2017-04-19
 

Research uses computer image and statistical shape analysis to shed light on which parts of the face are most likely to be inherited. The study examined 3-D face models of nearly 1,000 UK female twins, and found that the shapes of the end of the nose, the area above and below the lips, cheekbones and the inner corner of the eye were highly influenced by genetics.

Till artikeln

Researchers make major brain repair discovery in fight against Multiple Sclerosis

VETENSKAP / DIREKT FRÅN NÄTET / 2017-03-14
 

Scientists have discovered that specific cells from the immune system are key players in brain repair – a fundamental breakthrough that could revolutionize the treatment of debilitating neurological disorders such as Multiple Sclerosis (MS).

Till artikeln

Gene variants associated with body shape increase risk of heart disease, type 2 diabetes

DIABETES / DIREKT FRÅN NÄTET / 2017-02-15
 

A study has found that a pattern of gene variants associated with a body type, in which weight is deposited around the abdomen, rather than in the hips and thighs, increases the risk for type 2 diabetes and coronary heart disease, as well as the incidence of several cardiovascular risk factors.

Till artikeln

New way of visualizing fatty acids inside cells

VETENSKAP / DIREKT FRÅN NÄTET / 2017-02-02
 

A new method to image intracellular fatty acids at a single cell level has been developed by a team of researchers. They treated cells with fatty acids containing a single bromine atom and used scanning X-ray fluorescence microscopy to observe the molecules inside the cells. The technique offers superior resolution. The new method may improve understanding of the role of fatty acids in cell function and disease.

Till artikeln

Brain activity 'key in stress link to heart disease'

STRESS / DIREKT FRÅN NÄTET / 2017-01-12
 

Brain activity is key to why stress increases the risk of heart disease and stroke, a study suggests.

Till artikeln

Computer models could help design physical therapy regimens

FRISKVÅRD / DIREKT FRÅN NÄTET / 2017-01-10
 

Researchers have developed a computational walking model that could help guide patients to their best possible recovery after a stroke.

Till artikeln

Iron deficiency anemia associated with hearing loss

VETENSKAP / DIREKT FRÅN NÄTET / 2016-12-29
 

Medical researchers examined the association between sensorineural hearing loss and conductive hearing loss and iron deficiency anemia in adults ages 21 to 90 years.

Till artikeln

Social anxiety disorders? Cognitive therapy most effective treatment

PSYKIATRI / DIREKT FRÅN NÄTET / 2016-12-16
 

Social phobia is the most common anxiety disorder of our time. But the current treatment regimen for patients with this diagnosis has not proven very effective. Researchers spent 10 years studying alternative treatments to find that cognitive therapy works best for social anxiety disorders.

Till artikeln

Blood test could predict best treatment for lung cancer

SJUKVÅRD / DIREKT FRÅN NÄTET / 2016-11-21
 

A blood test could predict how well small-cell lung cancer (SCLC) patients will respond to treatment, according to new research.

Till artikeln

Women catching up to men in alcohol consumption

NUTRITION / DIREKT FRÅN NÄTET / 2016-10-25
 

New research shows women are closing the gender gap on alcohol-related health problems

Till artikeln

Study shows health improving globally, but progress is patchy

VETENSKAP / DIREKT FRÅN NÄTET / 2016-10-06
 

Globally, people's health is improving and life expectancy is rising, but progress is far from universal with chronic diseases bringing long-term illness and causing seven out of 10 deaths, according to research.

Till artikeln

Exercise may reduce alcohol-related cancer risk

TRÄNING / DIREKT FRÅN NÄTET / 2016-09-16
 

Getting regular moderate or vigorous exercise may offset some of the potentially lethal health effects of regular alcohol consumption, a new study suggests.

Till artikeln

Ignoring a minor stroke ups risk for more strokes soon after

SJUKVÅRD / DIREKT FRÅN NÄTET / 2016-09-05
 

People who have a minor stroke – or even a mini-stroke - are at serious risk for further strokes in the next few days, but many people delay going to the hospital because they do not recognize the symptoms, researchers warn.

Till artikeln

Öppna en enhet med tillåtelse att autentisera och tryck på autentiseringsknappen.

Ett tidigare inloggningsförsök blockerar din inloggning. Försök igen senare.
Var god logga in via HealthWatch-appen. Om du inte kan göra detta, återställ ditt lösenord. Efter att du valt ett nytt lösenord så kan du stänga av tvåfaktorsautentisering.

Hwlogo Monochrome

© 2018 Copyright HealthWatch.se. Allt material på denna hemsida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Denna text får inte spridas, ändras eller reproduceras utan skriftligt medgivande från upphovsmännen. Frågor hänvisas till .
Eformlogo