61% av våra användare kände ganska eller mycket stor arbetsglädje igår.
73% av våra användare mådde ganska eller mycket bra igår.
71% av våra användare sov ganska eller mycket bra igår natt.

Blodtest kan visa hur allvarlig hjärnskakningen är

SJUKVÅRD / AKTUELLT / 2017-04-19
 

[GU] Genom att mäta mängden av ett särskilt hjärnprotein i blodet går det att i förväg avgöra hur allvarlig en hjärnskakning är. En ny studie visar att proteinet NF-L kan mätas i blodprov och användas som en prognostisk markör för hjärnskakning, vilket kan få stor betydelse inom både akutsjukvård och idrottsmedicin.

Läs mer

3D-strukturer bäddar för nya läkemedel

LÄKEMEDEL / AKTUELLT / 2017-03-15
 

[GU] Forskare har tagit fram nya kemiska föreningar som på sikt kan leda till nya läkemedel mot cancer, ledgångsreumatism och psoriasis. De har designat och tillverkat ämnen som hämmar celldelning vid exempelvis cancer.

Läs mer

Träning kan ge dig superminne

FRISKVÅRD / AKTUELLT / 2017-03-09
 

[SR] Går det att träna upp sin hjärna till superminnesnivå? Ja, åtminstone en god bit på väg visar forskning.

Läs mer

Motion bästa behandlingen mot utmattning vid cancer

SJUKVÅRD / AKTUELLT / 2017-03-06
 

[SR] Den bästa behandlingen mot så kallad cancerrelaterad trötthet eller fatigue är träning, konstaterar forskare.

Läs mer

Stora förändringar i bakteriefloran vid inflammatoriska tarmsjukdomar

SJUKVÅRD / AKTUELLT / 2017-02-15
 

[ORU] Patienter med svåra tarmsjukdomar har stora förändringar i bakteriefloran. I en ny studie konstaterar forskare att den varierar från att vara hälsosam till att vissa goda bakterier nästan försvinner helt.

Läs mer

Sovande bakterier kan väckas med syre

VETENSKAP / AKTUELLT / 2017-02-08
 

[SR] Bakterier i dvala kan vara ett problem eftersom antibiotika inte biter på dem. För att väcka dem kan syre vara viktigt i en del fall.

Läs mer

Mastcellers självmord bromsar inflammationer

SJUKVÅRD / AKTUELLT / 2017-01-27
 

[UU] Genom att få mastceller att begå självmord, kan man bromsa deras skadliga verkningar. Det skulle kunna hjälpa patienter som lider av inflammatoriska sjukdomar som till exempel allergier och psoriasis. Det visar en ny studie.

Läs mer

Läge att lätta på vikterna på gymmet

TRÄNING / AKTUELLT / 2017-01-09
 

[SR] Du måste inte lyfta särskilt tunga vikter för att få stora muskler. De senaste årens idrottsforskning visar att även lättare vikter kan ge bra effekt.

Läs mer

Resistenta bakterier sopar banan för sina släktingar

VETENSKAP / AKTUELLT / 2016-12-29
 

[SR] Resistenta bakterier kan inte bara utsöndra ämnen som gör antibiotika verkningslös. De kan också påverka andra bakterier där antibiotika normalt skulle fungera.

Läs mer

Parkarbete kan bli hälsokick för kontorsanställda

FRISKVÅRD / AKTUELLT / 2016-11-22
 

[SR] Tröttnat på öppet kontorslandskap och jakten på ett ledigt skrivbord? Nu menar en forskargrupp menar att kontoret kan flyttas ut i det fria för att motverka buller och stillasittande.

Läs mer

Hjälpsam hudbakterie skyddar mot sjukdomar

VETENSKAP / AKTUELLT / 2016-11-11
 

[LU] Att våra bakterier är nyttiga för oss ser vi allt fler exempel på. Enligt forskare gäller detta även huden då de visat att en av människans vanligaste hudbakterier utsöndrar ett protein som skyddar mot de reaktiva syreföreningar som anses bidra till flera hudsjukdomar. Proteinet har lika stark verkan på farliga syreföreningar som till exempel de kända antioxidanterna C- och E-vitamin.

Läs mer

Cancer skulle kunna hittas med blodprov

SJUKVÅRD / AKTUELLT / 2016-10-26
 

[UU] Genom att förstora upp molekyler i blodet 1500 gånger och sedan färga in dem med fluorescerande färg skulle det kunna bli lättare att i blodprov hitta dels tecken på cancer och dels se om medicineringen mot cancern hjälper. Det visar ny forskning.

Läs mer

Vi kan ha maxat vår livslängd

VETENSKAP / AKTUELLT / 2016-10-06
 

[SR] Vi människor på jorden lever allt längre, men nu kanske kurvan håller på att plana ut.

Läs mer

Forskare närmare ett vaccin mot vinterkräksjuka

VETENSKAP / AKTUELLT / 2016-09-19
 

[SR] Forskare har lyckats odla norovirus, som orsakar så kallad vinterkräksjuka, i labb. Det är första gången som någon har lyckats med det och det öppnar för nya möjligheter att hitta vaccin mot kräksjukan, enligt forskare.

Läs mer

Alkoholberoende saknar viktigt enzym

VETENSKAP / AKTUELLT / 2016-09-05
 

[LIU] En forskargrupp har hittat ett enzym som inte produceras i tillräcklig mängd i framlobernas celler hos alkoholberoende människor. Bristen på enzym leder till att impulskontrollen bryts ner.

Läs mer

Visst ställe i hjärnan aktiveras när vi lär oss vara schyssta mot andra

VETENSKAP / AKTUELLT / 2016-08-18
 

[SR] Nu har forskare hittat en del i hjärnan som har att göra med hur vi lär oss att vara snälla och hjälpsamma mot våra medmänniskor. Det är en del, ganska långt in i hjärnan, där inlärningen sker av det som forskarna kallar prosocialt beteende.

Läs mer

Plasma lovande i kampen mot farliga bakterier

VETENSKAP / AKTUELLT / 2016-08-11
 

[SR] Vad har en blixt och kampen mot resistenta bakterier gemensamt? Jo, plasma. Forskare inom fysik och biologi har samarbetat kring kall plasma som verktyg för att bekämpa bakterier.

Läs mer

Så kan bakterier finta bort immunförsvaret

VETENSKAP / AKTUELLT / 2016-07-08
 

[UMU] Genom att strukturera om i cellväggarna kan bakterier överleva attacker från värdens immunsystem – och bli antibiotikaresistenta, visar ny forskning. Upptäckten av bakteriernas förmåga att variera i cellväggarna kan bana väg för ny antibiotika.

Läs mer

Ny pusselbit lagd för att förstå åldrandet

VETENSKAP / AKTUELLT / 2016-06-03
 

[GU] Vid åldrandet försämras kroppens funktioner gradvis. Det yttrar sig i allt ifrån rynkor till nedsatt ämnesomsättning och hjärtfunktion. Försämringen beror på att kroppens celler sakta ansamlar skador vilka slutligen gör att cellerna förlorar sin funktion och dör. Ny forskning ökar kunskapen för hur celler åldras och kan öka förståelsen för sjukdomar som till exempel Alzheimers och Parkinson.

Läs mer

Ny behandling testas för spridd hudcancer

SJUKVÅRD / AKTUELLT / 2016-05-31
 

[SR] För första gången testas en ny kombination av immunbehandling på spridd malign melanom. Förhoppningen med studien är att patienter med svåra cancerdiagnoser ska få en större chans att överleva.

Läs mer

Cancer kan bekämpas med omprogrammerade makrofagceller

VETENSKAP / AKTUELLT / 2016-05-19
 

[KI] Forskare har genererat antikroppar som programmerar om en typ av makrofager i immunsystemet så att immunförsvaret lättare kan känna igen och döda tumörceller. Studien kan på sikt leda fram till ny behandling av patienter men också få betydelse för diagnostik av bröstcancer och malignt melanom.

Läs mer

Proteinupptäckt ger hopp om behandling av ALS

VETENSKAP / AKTUELLT / 2016-05-10
 

[SR] Upptäckten att ett felveckat protein kan vara inblandat i sjukdomen ALS, kan leda till en behandling av människor inom några år. Det menar forskarna bakom den uppmärksammade studien.

Läs mer

Strålbehandling halverar dödligheten av prostatacancer 15 år efter diagnosen

SJUKVÅRD / AKTUELLT / 2016-05-09
 

[UMU] En longitudinell nordisk studie som jämfört resultaten av antihormonbehandlingar med eller utan tillägg av lokal strålbehandling visar att den kombinerade behandlingsformen av prostatacancer halverade risken att dö av prostatacancern 15 år efter diagnos.

Läs mer

Byte av jobb kan hjälpa långtidssjuka

VETENSKAP / AKTUELLT / 2016-04-26
 

[KI] Många långtidssjukskrivna kommer inte tillbaka i arbete igen utan blir arbetslösa eller går till sjukersättning, det som tidigare kallades förtidspension. Byte av jobb skulle kunna vara ett sätt att förlänga arbetskraftsdeltagandet bland långtidssjukskrivna, enligt ny forskning.

Läs mer

Hudcancerdiagnos på några sekunder

SJUKVÅRD / AKTUELLT / 2016-04-20
 

[KTH] Av alla former av cancer står malignt melanom och övrig hudcancer för den snabbaste ökningstakten enligt statistik från Socialstyrelsen. 40 000 personer årligen drabbas av hudcancer. Nu har forskare utvecklat en teknik som snabbt, effektivt och säkert kan ställa hudcancerdiagnos.

Läs mer

Twin research reveals which facial features are most controlled by genetics

VETENSKAP / DIREKT FRÅN NÄTET / 2017-04-19
 

Research uses computer image and statistical shape analysis to shed light on which parts of the face are most likely to be inherited. The study examined 3-D face models of nearly 1,000 UK female twins, and found that the shapes of the end of the nose, the area above and below the lips, cheekbones and the inner corner of the eye were highly influenced by genetics.

Till artikeln

Researchers make major brain repair discovery in fight against Multiple Sclerosis

VETENSKAP / DIREKT FRÅN NÄTET / 2017-03-14
 

Scientists have discovered that specific cells from the immune system are key players in brain repair – a fundamental breakthrough that could revolutionize the treatment of debilitating neurological disorders such as Multiple Sclerosis (MS).

Till artikeln

Gene variants associated with body shape increase risk of heart disease, type 2 diabetes

DIABETES / DIREKT FRÅN NÄTET / 2017-02-15
 

A study has found that a pattern of gene variants associated with a body type, in which weight is deposited around the abdomen, rather than in the hips and thighs, increases the risk for type 2 diabetes and coronary heart disease, as well as the incidence of several cardiovascular risk factors.

Till artikeln

New way of visualizing fatty acids inside cells

VETENSKAP / DIREKT FRÅN NÄTET / 2017-02-02
 

A new method to image intracellular fatty acids at a single cell level has been developed by a team of researchers. They treated cells with fatty acids containing a single bromine atom and used scanning X-ray fluorescence microscopy to observe the molecules inside the cells. The technique offers superior resolution. The new method may improve understanding of the role of fatty acids in cell function and disease.

Till artikeln

Brain activity 'key in stress link to heart disease'

STRESS / DIREKT FRÅN NÄTET / 2017-01-12
 

Brain activity is key to why stress increases the risk of heart disease and stroke, a study suggests.

Till artikeln

Computer models could help design physical therapy regimens

FRISKVÅRD / DIREKT FRÅN NÄTET / 2017-01-10
 

Researchers have developed a computational walking model that could help guide patients to their best possible recovery after a stroke.

Till artikeln

Iron deficiency anemia associated with hearing loss

VETENSKAP / DIREKT FRÅN NÄTET / 2016-12-29
 

Medical researchers examined the association between sensorineural hearing loss and conductive hearing loss and iron deficiency anemia in adults ages 21 to 90 years.

Till artikeln

Social anxiety disorders? Cognitive therapy most effective treatment

PSYKIATRI / DIREKT FRÅN NÄTET / 2016-12-16
 

Social phobia is the most common anxiety disorder of our time. But the current treatment regimen for patients with this diagnosis has not proven very effective. Researchers spent 10 years studying alternative treatments to find that cognitive therapy works best for social anxiety disorders.

Till artikeln

Blood test could predict best treatment for lung cancer

SJUKVÅRD / DIREKT FRÅN NÄTET / 2016-11-21
 

A blood test could predict how well small-cell lung cancer (SCLC) patients will respond to treatment, according to new research.

Till artikeln

Women catching up to men in alcohol consumption

NUTRITION / DIREKT FRÅN NÄTET / 2016-10-25
 

New research shows women are closing the gender gap on alcohol-related health problems

Till artikeln

Study shows health improving globally, but progress is patchy

VETENSKAP / DIREKT FRÅN NÄTET / 2016-10-06
 

Globally, people's health is improving and life expectancy is rising, but progress is far from universal with chronic diseases bringing long-term illness and causing seven out of 10 deaths, according to research.

Till artikeln

Exercise may reduce alcohol-related cancer risk

TRÄNING / DIREKT FRÅN NÄTET / 2016-09-16
 

Getting regular moderate or vigorous exercise may offset some of the potentially lethal health effects of regular alcohol consumption, a new study suggests.

Till artikeln

Ignoring a minor stroke ups risk for more strokes soon after

SJUKVÅRD / DIREKT FRÅN NÄTET / 2016-09-05
 

People who have a minor stroke – or even a mini-stroke - are at serious risk for further strokes in the next few days, but many people delay going to the hospital because they do not recognize the symptoms, researchers warn.

Till artikeln

Face changing technology showing sun damage is most effective at promoting sun safe behavior

VETENSKAP / DIREKT FRÅN NÄTET / 2016-08-18
 

Researchers examined the way sun safe messages are conveyed to young women, and found that visual communication using technology to age participant's faces to emphasis sun damage and premature aging is most effective.

Till artikeln

Virtual reality helps 8 paralyzed people move again

VETENSKAP / DIREKT FRÅN NÄTET / 2016-08-12
 

Brain training therapy, including virtual reality walking, helped kick-start connections between brain and body

Till artikeln

Exercise improves memory in breast cancer survivors

SJUKVÅRD / DIREKT FRÅN NÄTET / 2016-07-08
 

Moderate-to-vigorous physical activity is related to improved subjective memory in breast cancer survivors, who often complain about memory problems, reports a new study. It appears the physical activity alleviates stress and benefits women psychologically, which in turn aids their memory. Memory problems appear to be related to the high stress load cancer survivors experience, and may not be specific to chemotherapy or radiation treatments.

Till artikeln

Whole grain intake tied to longer, healthier life

NUTRITION / DIREKT FRÅN NÄTET / 2016-06-15
 

People who eat lots of whole grains are less likely than others to die of cardiovascular disease or cancer during long periods of follow-up, according to a new analysis of previous studies.

Till artikeln

Heart attack 'bruising' clue uncovered

SJUKVÅRD / DIREKT FRÅN NÄTET / 2016-06-08
 

Researchers say they have found a new way to tell if a heart attack is more severe and might cause lasting harm - by looking for bruising or bleeding in the heart muscle.

Till artikeln

Massage may be option for pain relief

SMÄRTA / DIREKT FRÅN NÄTET / 2016-05-24
 

Massage is better than nothing for pain relief, according to a new review. The therapy may also be an acceptable choice for people considering other options like acupuncture and physical therapy.

Till artikeln

Blood pressure patterns may predict stroke risk

SJUKVÅRD / DIREKT FRÅN NÄTET / 2016-05-10
 

Overall patterns may be a more reliable predictor than individual blood pressure readings, new research suggests.

Till artikeln

Nutrient supplements can give antidepressants a boost

LÄKEMEDEL / DIREKT FRÅN NÄTET / 2016-04-26
 

An international evidence review has found that certain nutritional supplements can increase the effectiveness of antidepressants for people with clinical depression.

Till artikeln

Are vegetable oils really healthier for your heart?

NUTRITION / DIREKT FRÅN NÄTET / 2016-04-13
 

Butter vs. vegetable oil: A new study raises questions about some common dietary advice

Till artikeln

Blood test can detect concussions even days later

SJUKVÅRD / DIREKT FRÅN NÄTET / 2016-03-28
 

Researchers say a blood biomarker can confirm that a concussion occurred and may eventually help guide treatment

Till artikeln

'Cold turkey' best way to quit smoking

FRISKVÅRD / DIREKT FRÅN NÄTET / 2016-03-15
 

People who want to quit smoking are being advised that stopping abruptly by going 'cold turkey' is the best way to succeed, a study shows.

Till artikeln

Heart attacks could be reduced by rethinking the way we prescribe statins

SJUKVÅRD / DIREKT FRÅN NÄTET / 2016-03-11
 

Millions of people today take statins to help lower their cholesterol level. Currently statins are prescribed to patients based on their future risk of cardiovascular disease, mainly driven by age, which excludes many individuals who may benefit from them. Researchers have developed a new approach to determine which individuals should receive these important medications. Their findings could improve prevention of heart disease, especially in younger people.

Till artikeln