Om HealthWatch

HealthWatch har som mål är att bidra med konkreta och praktiska verktyg för individer, organisationer och företag för att bevara och öka hälsa och livskvalitet samt motverka stressrelaterad ohälsa. Tjänsten består huvudsakligen av tre delar: hälsonyheter, självhjälp och arbetsmiljökartläggningar. Självhjälpsdelen är en vidareutvecklad version av ett vetenskapligt utvärderat system med dokumenterat välgörande effekter på psykologiska och biologiska variabler. Verktyget baserar sig på dagens samlade kunskap och på flera års forskning. Tjänsterna är kostnadsfria för privatpersoner och grupper om max 25 personer. Timkostnader tillkommer om konsulttjänster önskas. Vid större grupper debiteras drifts- och administrationskostnader.


Tjänsterna i HealthWatch är ämnade att ge förutsättningar för enskilda individer att kunna arbeta med sin hälsoutveckling över tid. Samtidigt vill vi bidra till att underlätta för organisationer och företag att genomföra sitt systematiska arbetsmiljöarbete genom effektiva, konkreta och enkla verktyg. På ett enkelt sätt kan man följa variabler som hälsa, stress, effektivitet och arbetsglädje på en eller flera grupper, avdelningar och sektioner över tid. Detta gör det möjligt för företag att vara proaktiva utöver de förebyggande och reaktiva åtgärderna.


Var god öppna en enhet med tillåtelse att godkänna inloggningar och godkänn din inloggning.

Ett tidigare inloggningsförsök blockerar din inloggning. Försök igen senare.
Vänligen logga in på HealthWatch-appen för att kunna godkänna dina inloggningar. Om du inte kan logga in på appen kan du återställa ditt lösenord.
Användarnamnet och/eller lösenordet du angav är felaktigt. Vänligen försök igen eller återställ ditt lösenord.